Bestyrelsen

Bestyrelsen i Viborg Ro- og Kajakklub, som blev valgt til generalforsamlingen den 24. november 2022, består følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand:
Jesper Deichmann – formand@viborgroogkajakklub.dk

Kasserer:
Trine Fomsgaard – kasserer@viborgroogkajakklub.dk

Rochef:
Gerd Nielsen – rochef@viborgroogkajakklub.dk  Tlf 51 96 52 33

Kajakchef:
Flemming Eriksen – kajakchef@viborgroogkajakklub.dk  Tlf 42 45 67 22

Sekretær:
Dagmar Buksti – sekretaer@viborgroogkajakklub.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ida Langberg – bestyrelsesmedlem@viborgroogkajakklub.dk