Kursus i turkajak

Begynderkursus. Kurset løber over 8 kursusgange. Start den 21. april. Se yderligere info her.

Er det noget for dig, så skriv til Mette Aggerholm på mail roskole@viborgroogkajakklub.dk.

Introduktionsaften den 3. april kl 19.

Tak til Friluftsrådet

Tak til FRILUFTSRÅDET der har givet fondsmidler til Projektet: Søens kvinder vil ro havkajak.

Projektets mål er, at flere kvinder i alderen 50+ får mod på at ro havkajak og mulighed for at fortsætte, fordi Viborg Ro- og Kajakklub nu har flere lette fiber-havkajakker samt lette og skånsomme pagajer. Altså materiel der er tilpasset kvindernes fysiske formåen, så det er bare med at komme i gang.

Vi glæder os til for alvor at sætte projektet i søen, fjorde, åer og hav i den kommende sommersæson😊

Mentorordning i VRK.

I bestræbelserne på at tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer i Viborg Ro- og kajakklub, tilbyder vi fra 1. januar 2024 en mentorordning for alle, uanset om de ror forlæns eller baglæns.

Et godt mentorforløb er kendetegnet ved, at medlemmet føler sig velkommen i klubben og har en ”ven” som hjælper med at blive introduceret til de muligheder og tilbud, som klubben tilbyder, f.eks.

  • Hvad der sker i klubben i forhold til faste sportslige og sociale arrangementer og spontane initiativer
  • Skabe gode relationer til andre medlemmer i klubben herunder medlemmer med særlige funktioner, viden og erfaringer
  • Hjælpe med at finde ro-makker
  • Råd og vejledninger om stort og småt, herunder klubbens regler og retningslinjer

Vi vil gøre en særlig indsats i forhold til nye medlemmer [indsæt link til afsnittet ”For nye medlemmer”] så de hurtigt føler sig hjemmevant i klubben.

Der er foreløbig sammensat et korps bestående af 6 frivillige mentorer og en koordinator [indsæt link til afsnittet ”Kontaktpersoner”] og korpset vil blive udvidet i takt med behovet. Hver mentor vil i løbet af vinteren blive tildelt 2-3 medlemmer og det forventes at mentoren er opsøgende i forhold til at skabe en tryg og uformel relation og sikre en hyppig og kontinuerlig kontakt med medlemmet.

Hvad enten du er nyt medlem eller du har været her i længere tid og godt kunne tænke dig en mentor eller du gerne vil være en del af mentor korpset, så så er du mere end velkommen til at kontakte mentorkoordinatoren.

Offentlig adgang til søen

Efter aftale med Viborg Kommune vil der for fremtiden være offentlig adgang til søen fra vores areal.
Vores medlemmer vil dog altid have fortrinsret til at benytte broen, når kajakker og både skal sættes i vandet og anløbe broen

Roskole (inriggere) 2023

Viborg Ro- og Kajakklub tilbyder også et kursus i roning i robåde – de såkaldte inriggere.

Kurset består af 6 moduler, hvor du lærer noget om bådene, hvordan du ror korrekt, så du ikke overanstrenger håndled og skuldre, hvordan du lægger til broen, hvordan du styrer og meget mere. Roinstruktionen varetages af 2 erfarne roere og vi ror derfor sammen: 2 instruktører og 1 kursist.
Det er en forudsætning for at deltage, at du kan svømme 300 m uden hvil. Efter 1-2 gange bliver du meldt ind i klubben, hvis roning er noget for dig og betaler et års kontingent, som p.t. er på 1900 kr. Kontingentet er samtidig det, du betaler for kurset. Kontingentet dækker mange aktiviteter: om sommeren fortrinsvis roning, om vinteren fortrinsvis indendørs træning, gymnastik og svømning.

Når du er færdig med kurset og har bestået den afsluttende prøve, bliver du frigivet som roer og kan deltage i den almindelige roning i klubben.

Der er mange muligheder: Der er nogen, der ror om morgenen mandag, onsdag og fredag fra 0730 – 0900, andre ror tirsdag aften kl. 1830 – 2000 og nogle ror torsdag formiddag kl. 0930 – 1100 og spiser frokost sammen efterfølgende. Du behøver ikke deltage fast på et af ”holdene” men kan tilrettelægge din roning, så det passer dig – du skal imidlertid altid have nogen at ro sammen med.
Har du lyst til at være med, så kontakt vores rochef: Ida Langberg: idalangberg@hotmail.com eller en af instruktørerne: Gerd Nielsen bestyrelsesmedlem2@viborgroogkajakklub.dk eller Vibeke Galsbo kasserer@viborgroogkajakklub.dk

Vi holder intromøde sidst i april måned.

Vil du være med i klubben

Hvis du vil være med i klubben kan du finde flere informationer på siden Bliv Medlem.

Generelt vil du kunne starte næsten med det samme hvis du allerede har kompetence til enten robåd eller kajak.

Hvis du først skal lære, at ro må du vente på at der kommer et kursus. Følg med på siden eller kontakt enten ro- eller kajakchefen.

VRs privatlivspolitik

VRs privatlivspolitik jfr. personadataforordningen