Julefrokost

Seneste tilmelding er den 1. december 2018

Indbydelse til julefrokost

Klubtøj

Så er det muligt at købe klubtøj med Viborg Ro-og Kajakklubs logo.
Gå ind på hjemmesiden: vrkk.promoshop.dk og afgiv din ordre.
I klubben hænger der tøjprøver I kan kigge på, inden I bestemmer jer.

Vinterfrigivelse

Et af kravene for at blive vinterfrigivet er at man skal deltage i vinterfrigivelsesbriefing mindst hvert tredje år.
For dem der ikke har deltaget sidste år eller forrige år kommer her datoer for årets to frigivelsesbriefinger.

Onsdag d. 24 kl 19-20
Torsdag d. 25 kl 17-18

 

(Vinter ”release” kayak:
One of the requirements for being released for winter rowing in kayak is to participate in a winter release briefing at least one time every three year.
For those of you that did not participate last year or the year before this is the two dates to choose from:
Wedensday d. 24 kl 19-20
Thursday d. 25 kl 17-18)

 

Ansøgningsblanket til vinterroning

Tilmelding til roskole 2019

Der vil blive åbnet for tilmelding til roskole i turkajak lørdag den 12. januar 2019 kl. 12
Tilmeldingen foregår via e-mail, hvor der på dagen vil fremgå en tilmeldingsadresse her på siden.

 

Mvh

Flemming Eriksen

Kajakchef VR

VRs privatlivspolitik

VRs privatlivspolitik jfr. personadataforordningen