«

»

Mentorordning i VRK.

I bestræbelserne på at tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer i Viborg Ro- og kajakklub, tilbyder vi fra 1. januar 2024 en mentorordning for alle, uanset om de ror forlæns eller baglæns. Se nærmere her.

Vi vil gøre en særlig indsats i forhold til nye medlemmer, så de hurtigt føler sig hjemmevant i klubben.

Der er foreløbig sammensat et korps bestående af 6 frivillige mentorer og en koordinator og korpset vil blive udvidet i takt med behovet. Hver mentor vil i løbet af vinteren blive tildelt 2-3 medlemmer og det forventes at mentoren er opsøgende i forhold til at skabe en tryg og uformel relation og sikre en hyppig og kontinuerlig kontakt med medlemmet.

Hvad enten du er nyt medlem eller du har været her i længere tid og godt kunne tænke dig en mentor eller du gerne vil være en del af mentor korpset, så så er du mere end velkommen til at kontakte mentorkoordinatoren.