«

»

Vinterfrigivelse

Et af kravene for at blive vinterfrigivet er at man skal deltage i vinterfrigivelsesbriefing mindst hvert tredje år.
For dem der ikke har deltaget sidste år eller forrige år kommer her datoer for årets to frigivelsesbriefinger.

Onsdag d. 24 kl 19-20
Torsdag d. 25 kl 17-18

 

(Vinter ”release” kayak:
One of the requirements for being released for winter rowing in kayak is to participate in a winter release briefing at least one time every three year.
For those of you that did not participate last year or the year before this is the two dates to choose from:
Wedensday d. 24 kl 19-20
Thursday d. 25 kl 17-18)

 

Ansøgningsblanket til vinterroning